logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 นายนิวัฒน์ นันทคีรี ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่สงขลา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา

อัลบั้มภาพ

17 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันที่ 7 มกราคม 2564 นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่สงขลา มอบหมายให้นายกร...
  8 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ตรวจรับมอบอาคาร ค.ส.ล.2 ชั้น จำนวน 1 คูหา บนที่ดินราชพัสด...
  18 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง
 • ประชุมหารือกับจังหวัดสงขลา ในการจัดข้อเสนอการปิดและเปิดจุดผ่านแดนของไทย
  วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา อาคารศาลากลางจังหวัดสงขล...
  23 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง