logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา เข้าร่วมโครงการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย "ธนารักษ์สืบสานศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม


เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลาร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าปาเต๊ะ ซึ่งเป็นผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของภาคใต้ มีลวดลายที่สวยงาม

เพื่อเป็นการส่งเสริม เผยแพร่ และเชิดชูอัตลักษณ์ คุณค่าของผ้าในท้องถิ่นให้สามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาส

โดยถ่ายภาพ ณ บริเวณจุดชมวิวเขาน้อย ใกล้หาดสมิหลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

2093

2092

2091

24 พฤษภาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 374 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา เข้าร่วมโครงการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย "ธนารักษ์...
  27 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 326 ครั้ง
 • ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการจากระดับต้นเป็นระดับกล...
  17 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 80 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี ประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2565
  17 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง