logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลาได้จัดประชุม ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 5

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ได้จัดประชุมภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 โดยมีการจำหน่ายสินค้าเกษตร พืชผักปลอดสารพิษ และสินค้าภายในชุมชนราคาประหยัด ณ ตลาดน้ำบางกล่ำ ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา พร้อมทั้งได้แจกถุงผ้า แก่พ่อค้า แม่ค้า เพื่อช่วยกันลดโลกร้อน

17 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 66 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 นายนิวัฒน์ นันนคีรี ธนารักษ์พื้นที่สงขลาพร้อมด...
  14 ตุลาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • เมื่อวันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 นายนิวัฒน์ นันทคีรี ธนารักษ์พื้นที่สงขลา เข้า...
  23 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง
 • วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563 นายนิวัฒน์ นันทคีรี ธนารักษ์พื้นที่สงขลา เข้าร่ว...
  20 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง