logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563 นายนิวัฒน์ นันทคีรี ธนารักษ์พื้นที่สงขลา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสงขลา

วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563 นายนิวัฒน์ นันทคีรี ธนารักษ์พื้นที่สงขลา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสงขลา ณ วัดวารีป่าโมกข์ หมู่ที่ 4 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

อัลบั้มภาพ

20 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันที่ 7 มกราคม 2564 นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่สงขลา มอบหมายให้นายกร...
  8 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ตรวจรับมอบอาคาร ค.ส.ล.2 ชั้น จำนวน 1 คูหา บนที่ดินราชพัสด...
  18 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • ประชุมหารือกับจังหวัดสงขลา ในการจัดข้อเสนอการปิดและเปิดจุดผ่านแดนของไทย
  วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา อาคารศาลากลางจังหวัดสงขล...
  23 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง