logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอสะเดา นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่สงขลา นำคณะทำงานตรวจสอบการบุกรุกที่ดินราชพัสดุ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ของสำนักงานธนารักษ์ฯ

    ซึ่งมี นายนราพันธ์ มูสิกะสังข์ นายช่างสำรวจอาวุโส และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการฐานข้อมูล นายกรภัทร เสียมไหม เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ นางสาวอักษร ขุนแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ส่วนบริหารทั่วไป ร่วมกับคณะทำงานของอำเภอสะเดา ซึ่งมีนายอำเภอสะเดา (นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนงานตรวจสอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และขั้นตอนความถูกต้องในการจ่ายเงินค่าชดเชยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้บุกรุกที่ยินยอมรื้อถอนโดยจะเข้าดำเนินการในพื้นที่บุกรุกแปลงที่ สข.1120 และ สข.1121 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 25646

7

28 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 130 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลาได้ร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในโอก...
  27 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 117 ครั้ง
 • วันที่ 1 เมษายน 2564 นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์ พร้อมด้วย นายเอกพล พรหมแสง ร่วมงานส...
  2 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง
 • วันที่ 30 มีนาคม 2564 จัดประชุมแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกที่ดินราชพัสดุ ในเขตพัฒนาเศรษฐ...
  31 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 70 ครั้ง