logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ตรวจสอบพื้นที่การขอใช้ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สข.507

80440

80441

21 มีนาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา เข้าร่วมโครงการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย "ธนารักษ์...
  27 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 326 ครั้ง
 • ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการจากระดับต้นเป็นระดับกล...
  17 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 80 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี ประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2565
  17 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง