logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การเปิดประมูลให้เอกชนเสนอรูปแบบโครงการเพื่อปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง และผลประโยชน์ตอบแทนแก่ทางราชการ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลามีความประสงค์จะดำเนินโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สข. 1181

ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 0-0-67.60 ไร่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยการเปิดประมูลให้เอกชนเสนอรูปแบบโครงการเพื่อปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง และผลประโยชน์ตอบแทนแก่ทางราชการ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
75874_ประกาศ โครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ.pdf 2 MB 13
28 กุมภาพันธ์ 2565 | จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ
  24 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อข้อร้องเรียนสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
  30 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชช...
  22 กุมภาพันธ์ 2565
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง