logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 3 วาระ

 

100 ปี กระทรวงพาณิชย์

70 ปี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

60 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

 

S__14311517

 

22 พฤศจิกายน 2564 | จำนวนเข้าชม 195 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา เรื่อง การประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราช...
  29 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาที่ดิน...
  7 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ
  24 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง