logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลาร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสงขลา (คบจ. สงขลา) ได้กำหนดการจัดประชุม โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4

 

ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผ่านระบบ Applicationโปรแกรม Cisco WebEx Meetings

โดยในวันดังกล่าวมีการประชาสัมพันธ์ OTOP นวัตวิถีจังหวัดสงขลา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน

 

1629793462403

 

 

 

 

 

24 สิงหาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • แจ้งเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ ในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเล...
  9 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 122 ครั้ง
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานราชการเฉพา...
  24 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 333 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์เปิดประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน...
  20 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 125 ครั้ง