logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานราชการเฉพาะกิจ

 เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศพนักงานเฉพาะกิจ.pdf 3 MB 23
24 สิงหาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 333 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • แจ้งเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ ในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเล...
  9 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 122 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลาร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสงขลา (คบจ. สง...
  24 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์เปิดประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน...
  20 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 125 ครั้ง