logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่น "TRD SMART PAY"

การให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่น "TRD SMART PAY"

เพื่อใช้ในการบริการชำระเงินค่าเช่า ค่าธรรมเนียม และเงินอื่นๆcbd80caf2ddc249ac6057cc90f793320

 

 793413f247bf523bd603c59ec067e27e 

16 ธันวาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา เรื่อง การประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราช...
  29 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาที่ดิน...
  7 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ
  24 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง