logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ปิดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลทรัพย์สิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์_optimized

5 มีนาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ
  30 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ขอเชิญร่วมโครงการ "เปลียนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่รา...
  8 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ขอเชิญร่วมโครงการ "เปลียนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่รา...
  4 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง