logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ

การรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สข.1179 (บางส่วน) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

เนื้อที่ 0-2-43.30 ไร่ เพื่อปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง

4425

4426

4427

4428

7 มิถุนายน 2565 | จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา เรื่อง การประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราช...
  29 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ
  24 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อข้อร้องเรียนสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
  30 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง