logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

 

หัวหน้า นิวัฒน์1

นายนิวัฒน์  นันทคีรี

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2562 ถึง ปัจจุบัน
 
 

ผส สมมาตร1

นายสมมาตร  มณีหยัน

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562
 
 

นายเฉลิมศักดิ์ ปาณศรี

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2560
 
 

นางสาวรัชนี ไทยาพงศ์สกุล

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2554
 
 

นายเฉลิมศักดิ์ ปาณศรี

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2550
10 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 620 ครั้ง